top of page

      2018. gadā tika īstenots projekts “Inkubācijas ceha rekonstrukcija”, kas bija izstrādāts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma “Produkīvi ieguldījumi akvakultūrā” ietvaros. Projekta īstenosanas laikā tika iegādāts bulldozers Caterpillar, jaudīgs Valtra traktors ar frēzi, kas paredzēti dīķu aizauguma likvidēšanai, un rekonstruēts zivju inkubācijas cehs – iegādāts ar granulām kurināms katls, izveidota ūdens atgriezeniskā recirkulācijas sistēma. Tagad varam inkubēt un audzēt ne tikai līdakas un karpas ( kā līdz šim), bet arī foreles un citas zivis.

        2011.gadā tika apstiprināts projekts "Tehniskā nodrošinājuma modernizācija", kas bija izstrādāts Eiropas zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. -2013. gadam pasākuma "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos" ietvaros. Tika nopirkts jauns traktors, jaudīgs dīzeļmotora sūknis, ģenerators u.c. tehnika ražošanas vajadzībām.

bottom of page