top of page

      Sākot ar 2016.gada rudeni Daugavpils Universitātē būs iespējas apgūt bakalaura studiju programmu „akvakultūras bioloģija”.

        Akciju sabiedrība „Nagļi” ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Daugavpils Universitāti . Sadarbības ietvaros Daugavpils Universitātes akvakultūras studenti varēs iziet mācību praksi Nagļu zivju audzētavā.

bottom of page