top of page

     Nagļu zivsaimniecība aizņem apmēram 2000 ha platību, šajā platībā ietilpst dīķi, dambji, zeme zem inkubācijas ceha un darbnīcām, Maltas upes ūdenskrātuve, no kuras tiek uzpildīti visi zivsaimniecības dīķi. Lielu daļu zemes zivsaimniecība nomā.

    Nagļu zivsaimniecībai ir vairākas zivju audzēšanas nodaļas: Orenīšu-Drabāku nodaļā pārsvarā audzē tirgus zivis , Zvejsalas-Ļodānu nodaļā audzē mazuļus un 2 vassaras zivis, ziemas dīķos zivis ziemo.

bottom of page