top of page

         Pirmo dīķu būvniecība Nagļos tika uzsākta 1965.gadā.  1968.gada 25.jūnijā ar Latvijas Ministru padomes lēmumu tika nodibināta padomju zivsaimniecība „Nagļi”.

       Pagājušā gadsimta 70.- 80. gados reizē ar dīķiem tika uzcelts zivju inkubācijas cehs, mehāniskās darbnīcas, katlu māja, zivju ziemošanas māja.                 

         Vairāk kā 40 zivsaimniecības pastāvēšanas gados, vairākkārt mainījies zivsaimniecības nosaukums. Kopš zivsaimniecību  2000.gadā privatizēja, tā saucas akciju sabiedrība „Nagļi”.

          Pašlaik akciju sabiedrība "Nagļi" ir lielākā zivju audzētava ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā. Tā ir pilna cikla zivju audzētava, kurai ir pašai savs karpu un līdaku vaislas materiāls, kur tiek veikta zivju inkubācija, izaudzēti zivju mazuļi, tālāk tirgus zivis.

        Visi zivsaimniecības dīķi atrodas „Natura 2000” teritorijā. Nagļu zivju dīķi ir viena no bagātākajām un daudzveidīgākajām ūdensputnu ligzdošanas un migrējošo putnu atpūtas vietām.

               

bottom of page